ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΟΡΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αγ. Κωνσταντίνου 6, 1ος Όροφος,
T.Κ.: 104 31, Αθήνα

Τηλ:+210 52 48 741
Τηλ:+210 52 21 860
Τηλ:+210 52 34 396
Φαξ:+210 52 34 397

E-mail: info@mistakidistours.gr

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ALPHA BANK:
GR41 0140 2600 2600 0232 0000 903

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
GR 77 0172 0390 0050 3904 8176 391

Eurobank:
GR02 0260 0620 0001 8020 1382 066