Διήμερη εκδρομή Λίμνη Πλαστήρα-Περτούλι-Καλαμπάκα-Μετέωρα-Τρίκαλα

Αυτή η διιήμερη οδοιπορική απόδραση σας φέρνει σε επαφή με το φυσικό πλούτο της Ελλάδας καθώς επίσης μιας οροσειράς διαδοχικών μοναστηριών.