Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου

Τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου», αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές διαδρομές ως προς το θρησκευτικό και ιστορικό τους ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Περνούν από όλα τα μέρη που δίδαξε και έδρασε ο Απόστολος Παύλος, αποτελώντας έναν ιδανικό συνδυασμό προσκυνήματος και περιήγησης σε μερικά από τα ομορφότερα μέρη της χώρας.