Μια μαγευτική πόλη όπου ενώνονται οι πολιτισμοί. Με το πέρασμα των αιώνων, πολλές κουλτούρες άφησαν το αποτύπωμά τους στην Κωνσταντινούπολη.