Από εκπληκτικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο Mir και Lviv έως τους Hutsul των Καρπαθίων και τα τεράστια οινοποιεία της Κρίκοβα