Με φόντο μυθικά τοπία, θα ταξιδέψουμε στην καρδιά της Ανατολικής Τουρκίας, μια περιπέτεια που συμπίπτει με τους 4ους Παγκόσμιους Νομαδικούς Αγώνες.