Σπίτι των Σαάμι, του βορειότερου αυτόχθονου πληθυσμού στην Ευρώπη, αυτά τα άγρια εδάφη παρέχουν το θεαματικό σκηνικό μιας χειμερινής περιπέτειας μιας εβδομάδας στο εσωτερικό των αρκτικών τοπίων της βόρειας Νορβηγίας.