Ο Πόντος με μνήμη και ιστορία ελληνική, χρονολογεί την παρουσία του ελληνικού στοιχείου από την αρχαιότητα δημιούργησαν τον Ποντιακό Ελληνισμό των 26 αιώνων.