Τα Γιάννενα βρίσκονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της ηπειρωτικής Ελλάδας και είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με πλούσια πολιτιστική παράδοση.