Οι Άγιοι Τόποι είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος φάρος του Χριστιανισμού με σπουδαία ιστορική και θρησκευτική σημασία, τόσο για τον Χριστιανισμό, όσο για τον Ιουδαϊσμό και τον Ισλαμισμό.