Ήδη από τα μέσα του Μεσαίωνα, το Κίεβο κέρδισε τη φήμη της Ιερουσαλήμ της Ανατολικής Ευρώπης.